top of page
Bair-Hugger-Reviews2-410x200.jpg
Tiêu đề phòng mổ

PHÒNG MỔ - 
GÂY MÊ HỒI SỨC

MÁY - CHĂN LÀM ẤM BỆNH NHÂN 

775.jpg

Tính Năng:

 • Làm ấm cơ thể bằng khí

 • Nhiệt độ hoạt động điều chỉnh theo 3 cấp độ:

         - Cao: 43 ​± 1.5 độ C

         - Trung bình: 38 ± 1.5 độ C

         - Thấp: 32 ± 1.5 độ C

Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân
Model: 775
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân

Model: 775

Máy làm ấm Bairhugger
675.png

Tính Năng:

 • Làm ấm cơ thể bằng khí

 • Màn hình LCD

 • Nhiệt độ hoạt động điều chỉnh theo 3 cấp độ:

         - Cao: 43 ​± 3 độ C

         - Trung bình: 38 ± 3 độ C

         - Thấp: 32 ± 3 độ C

Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân
Model: 675
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân

Model: 675

622.png

Tính Năng:

 • Làm ấm cơ thể bằng khí ấm được truyền qua từ Máy làm ấm cơ thể (775, 675)

 • Bề mặt chăn có lỗ nhỏ, khí ấm sẽ được thổi vào chăn và thoát qua lỗ nhỏ liti để làm ấm bệnh nhân.

Chăn làm ấm thân trên đa vị trí
Model: 62200
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Chăn làm ấm thân trên đa vị trí

Model: 62200

300-310.png

Tính Năng:

 • Làm ấm cơ thể bằng khí ấm được truyền qua từ Máy làm ấm cơ thể (775, 675)

 • Bề mặt chăn có lỗ nhỏ, khí ấm sẽ được thổi vào chăn và thoát qua lỗ nhỏ liti để làm ấm bệnh nhân.

Chăn làm ấm toàn thân cho người lớn
Model: 30000
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Chăn làm ấm toàn cơ thể cho người lớn

Model: 30000

310.png

Tính Năng:

 • Làm ấm cơ thể bằng khí ấm được truyền qua từ Máy làm ấm cơ thể (775, 675)

 • Bề mặt chăn có lỗ nhỏ, khí ấm sẽ được thổi vào chăn và thoát qua lỗ nhỏ liti để làm ấm bệnh nhân.

Chăn làm ấm toàn thân cho trẻ nhỏ
Model: 31000
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Chăn làm ấm toàn cơ thể cho trẻ nhỏ

Model: 31000

MÁY - TỦ LÀM ẤM MÁU & DỊCH TRUYỀN

Máy làm ấm dịch truyền
145.png

Tính Năng:

 • Sử dụng cùng máy làm ấm máu và dịch truyền 3M Ranger 245

 • Bơm truyền dịch áp lực cao phù hợp với các túi dịch 250 mL với 1000 mL  

 • Cung cấp áp suất động tối đa lên tới 300mmHg

Máy đấy máu - dịch truyền tốc độ cao
Model: 145
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Máy đẩy máu - dịch truyền tốc độ cao

Model: 145

245.png

Tính Năng:

 • Máu hoặc dịch truyền sau khi được láy ra từ kho lạnh sẽ được làm ấm bằng máy liên tục đến cơ thể bệnh nhân​

 • Đáp ứng tất cả tiêu chuẩn Hiệp Hội Ngân Hàng Máu của Mỹ (AABB)

 • Nhiệt độ đặt: 41 độ C

Máy làm ấm máu - dịch truyền
Model: 245
Thương hiệu: 3M - Mỹ

Máy làm ấm máu - dịch truyền 

Model: 245

SWC182424-300x289.jpg

Tính Năng:

 • Cài đặt thông số của máy qua phím mềm hoặc màn hình cảm ứng

 • Cửa kính cho phép quan sát bên trong tủ

 • Cấu hình tủ đơn buồng

 • Dải thể tích: 38.8 - 597.5 lít

 • Làm ấm nhanh (từ 2 đến 6 giờ)

 • Buồng sưởi làm từ vật liệu cách nhiệt giúp bảo toàn nhiệt độ trong buồng

 • Có cảnh báo quá nhiệt 

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền
Model: SWC
Thương hiệu: Mac Medical - Mỹ

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền, đơn buồng

Model: SWC

DWC183074T-518x1024.jpg

Tính Năng:

 • Cài đặt thông số của máy qua phím mềm hoặc màn hình cảm ứng

 • Cửa kính cho phép quan sát bên trong tủ

 • Cấu hình tủ hai buồng

 • Dải thể tích: 211.5 - 499.5 lít

 • Làm ấm nhanh (từ 2 đến 6 giờ)

 • Buồng sưởi làm từ vật liệu cách nhiệt giúp bảo toàn nhiệt độ trong buồng

 • Có cảnh báo quá nhiệt 

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền
Model: DWC
Thương hiệu: Mac Medical - Mỹ

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền, hai buồng

Model: DWC

TWC243078-542x1024.jpg

Tính Năng:

 • Cài đặt thông số của máy qua phím mềm hoặc màn hình cảm ứng

 • Cửa kính cho phép quan sát bên trong tủ

 • Cấu hình tủ ba buồng

 • Dải thể tích: 293.4 - 399.27 lít

 • Làm ấm nhanh (từ 2 đến 6 giờ)

 • Buồng sưởi làm từ vật liệu cách nhiệt giúp bảo toàn nhiệt độ trong buồng

 • Có cảnh báo quá nhiệt 

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền
Model: TWC
Thương hiệu: Mac Medical - Mỹ

Tủ làm ấm chăn và dịch truyền, ba buồng

Model: TWC

MÁY PHUN KHỬ KHUẨN BỀ MẶT

Máy phun khử khuẩn
Halo Fogger STD.jpg

Tính Năng:

 • Máy phun khử khuẩn bề mặt môi trường cố định.

 • Sử dụng cho phòng rộng 300 mét khối, lưu lượng phun 50ml/phút.

Máy phun khử khuẩn bể mặt, cố định
Model: HaloFoggers STD
Thương hiệu: Halosil - Mỹ

Máy phun khử khuẩn bể mặt, cố định

Model: Halo Fogger STD

Halo Fogger EXT.png

Tính Năng:

 • Máy phun khử khuẩn bề mặt môi trường di động, cho không gian lớn.

 • Sử dụng cho phòng rộng 300 mét khối, lưu lượng phun 50ml/phút.

 • Có thể phun nhiều phòng trong vòng 1 tiếng. 

Máy phun khử khuẩn bể mặt, di động
Model: HaloFoggers FLX
Thương hiệu: Halosil - Mỹ

Máy phun khử khuẩn bể mặt, di động

Model: Halo Fogger FLX

Halo Fogger FLX.jpg

Tính Năng:

 • Máy phun khử khuẩn bề mặt môi trường di động, cho không gian nhỏ

 • Sử dụng cho phòng rộng 64 mét khối, lưu lượng phun 25ml/phút.

 • Có thể phun nhiều phòng trong vòng 1 tiếng. 

Máy phun khử khuẩn bể mặt, di động
Model: HaloFoggers EXT 
Thương hiệu: Halosil - Mỹ

Máy phun khử khuẩn bể mặt, di động

Model: Halo Fogger EXT

halomist.jpg

Tính Năng:

 • Hóa chất cho máy phun khử khuẩn bề mặt, gồm 5% Hydrogen Peroxide, 0.01% Bạc Nitorat, 0.01% axit Phosphoricc, 94.98 % nước Đề ion.

Hóa chất phun khử khuẩn bể mặt
Code: HM10N0G4
Thương hiệu: Halosil - Mỹ

Hóa chất phun khử khuẩn bể mặt

Code: HM10N0G4

halospray.png

Tính Năng:

 • Hóa chất cho máy phun khử khuẩn bề mặt, gồm 5% Hydrogen Peroxide, 0.01% Bạc Nitorat, 0.01% axit Phosphoricc, 94.98 % nước Đề ion.

Hóa chất phun khử khuẩn bể mặt
Code: HS10N0Q6
Thương hiệu: Halosil - Mỹ

Hóa chất phun khử khuẩn bể mặt

Code: HS10N0Q6

CDS47V.jpg

Tính Năng:

 • Chỉ thị kiểm soát chất lượng chu trình phun khử khuẩn bề mặt bằng hơi H2O2.

 • Chuyển màu: từ đỏ sang vàng.

Chỉ thị kiểm soát môi trường
Code: 
CDS47V
Thương hiệu: Terragene - Acgentina

Chỉ thị kiểm soát môi trường

Code: CDS47V

MÁY LỌC & KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ

Máy lọc và khử khuẩn kk
NV 200.jpg

Tính Năng:

 • Máy lọc và khử khuẩn không khí bằng plasma loại nhỏ.

 • Cho không gian 0.5 m3.

 • Lưu lượng khí lọc 80 m3/h.

Máy lọc & khử khuẩn không khí

Model: NV 200
Thương hiệu: Novaerus - Ireland

Máy lọc & khử khuẩn không khí, loại nhỏ

Model: NV 200

NV 900.png

Tính Năng:

 • Máy lọc và khử khuẩn không khí bằng plasma loại vừa.

 • Cho không gian 16 m3.

 • Lưu lượng khí lọc 260 m3/h.

Máy lọc & khử khuẩn không khí

Model: NV 900
Thương hiệu: Novaerus - Ireland

Máy lọc & khử khuẩn không khí, loại vừa

Model: NV 900

NV 1050.jpg

Tính Năng:

 • Máy lọc và khử khuẩn không khí bằng plasma loại lớn.

 • Cho không gian 60 m3.

Máy lọc & khử khuẩn không khí

Model: NV 1050
Thương hiệu: Novaerus - Ireland

Máy lọc & khử khuẩn không khí, loại lớn

Model: NV 1050

DỤNG CỤ - VẬT TƯ PHỤ TRỢ

Phin lọc vàbản chải

CÁC LOẠI CHỔI CỌ

PHIN LỌC CHO VÒI NƯỚC

50-40911_HandScrubNylonBrush_Autoclavable.jpg
50-40917_ReusableFlatBrush_ExtraRigid_Blue.jpg
50-35900.jpg
50-10225_ReusableJarBrush.jpg
36-20010_ReusableExternalCleaningBrush.jpg
40-18511_2.jpg
30-23050-2T.jpg
MTF-WSCSS.png

MTF-WSCSS
Bộ phin lọc cho vòi nước dùng trong bệnh viện

 

MSF-SCSS.png

MSF-SCSS
Bộ phin lọc cho vòi hoa sen dùng trong bệnh viện

bottom of page