top of page

TIN TỨC

Tin tức, video về Y Tế:

1. Video về mô hình kiểm soát nhiễm khuẩn hiện đại từ Matachana

2. Tin tức cập nhập về lĩnh vực Y Tế nói chung và thiết bị Y tế nói riêng

Tin tức nội bộ:

1. Sự kiện của công ty trong lĩnh vực Y Tế

2. Hoạt động, văn hóa công ty

3. Cập nhật tình hình phát triển của công ty

Mạng xã hội

Facebook

bottom of page